VISIE

 
Wij kijken vooruit

Delicia’s visie wat betreft duurzaam ondernemen uit zich onder meer in langdurige partnerships met klanten en leveranciers. Integer samenwerken heeft onze absolute focus. Wij dragen zorg voor de keten, willen weten waar onze grondstoffen vandaan komen en geloven dat transparantie het sleutelwoord is voor een verantwoorde werkwijze. Ook onze medewerkers zijn erg belangrijk, zij vormen het fundament van de organisatie. Samen creëren we een veilige en gezonde werkomgeving.

“Wij zien het zo: alleen door eerlijk te handelen kun je de continuïteit van je bedrijf waarborgen. Daarom kiezen wij bewust voor eerlijke producten en wegen we onze beslissingen af tegen de mogelijke impact ervan op mens en milieu.”

Wij staan stil bij de volgende generatie

Duurzaam ondernemen vinden wij heel belangrijk. Verschillende onafhankelijke organisaties en stichtingen erkenden onze keuzes en beloonden ons hiervoor met een keurmerk.

“Delicia gaat voor duurzame partnerships. Wij geloven niet in kortetermijndenken en kiezen ervoor om te investeren in onze relaties. Samen kunnen we het doen!”